k2chlodnictwo

502 061 169 biuro@k2chlodnictwo.pl
spannertomek@gmail.com

SERWIS
512 997 126
512 997 135

Komory chłodnicze

nasza firma zaprojektuje oraz wykona dla państwa komory chłodnicze, bez względu na ich wielkość, konstrukcję czy temperaturę

Komora chłodnicza jest to zamknięta przestrzeń otoczona przegrodami o dużej izolacyjności cieplnej i paroszczelności, w której utrzymywana jest stała temperatura stosownie do wymaganych warunków dla przechowywanych produktów. W zależności od utrzymywanych temperatur, komory dzielą się na:

• komory chłodnicze – zakres temperatur 0 do +10oC, przy czym dla temperatur -1 do +1oC mówimy o komorach chłodniczych tzw. okołozerowych,
• komory mroźnicze – zakres temperatur -5 do -25oC, przy czym dla zakresu temperatur -18 do -25oC mówimy o komorach mroźniczych tzw. standardowych,
• komory mroźnicze głębokiego mrożenia – temperatury ok. -30oC,
• komory z atmosferą kontrolowaną.

Kryterium podziału komór jest także ich konstrukcja – wyróżnić można:

• komory składane z segmentowych płyt poliuretanowych,
• komory montowane w całości z płyt poliuretanowych u producenta,
• komory murowane: komory murowane wolno stojące lub komory murowane umieszczane w obiektach o większej kubaturze (wbudowane).

Istotnym elementem komór są również drzwi chłodnicze. Dobiera się je ze względu na konstrukcję (przesuwne, obrotowe) oraz odpowiednią do przeznaczenia komory izolacyjność termiczną.

Komory chłodnicze i mroźnicze są montowane z odpowiednio przygotowanych elementów bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi. Montaż następuje zazwyczaj od strony wewnętrznej komory, co pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczeń.

komory chłodnicze warszawa i okolice !!! bezpłatna wycena !!!