502 061 169 biuro@k2chlodnictwo.pl
spannertomek@gmail.com

SERWIS
512 997 135

Faq

Chłodnictwo

Definicja chłodnictwa wskazuje, że celem chłodnictwa jest obniżanie i utrzymanie temperatury określonego środowiska poniżej temperatury jego otoczenia. Aby uzyskać niższe temperatury od temperatury otoczenia konieczne jest wytworzenie ośrodka o temperaturze niższej od temperatury wymaganej od środowiska. I właśnie stworzenie takiego medium jest zadaniem chłodnictwa, które do tego celu wykorzystuje podstawowe zjawiska fizyczne.

Wyposażenie chłodnicze – zastosowanie

Wyposażenie chłodnicze znajduje zastosowanie w różnej wielkości i oferujących różny asortyment obiektach usługowych i handlowych – w supermarketach, sklepach spożywczych, stacjach obsługi, restauracjach, hotelach, pubach i kawiarniach – prowadzących sprzedaż w sposób tradycyjny lub w systemie samoobsługowym. O wyborze danego typu mebla decyduje nie tylko jego przeznaczenie ale również rodzaj budynku i jego lokalizacja, pozostałe umeblowanie i wykorzystanie w danym rodzaju punktu handlowego lub usługowego. Znaczenie ma również asortyment eksponowanych artykułów (wymagane temperatury przechowywania) oraz wielkość powierzchni przeznaczonej na ekspozycję towaru lub do sprzedaży samoobsługowej

Rola mebli chłodniczych w bezpieczeństwie żywności /lady chłodnicze sklepowe/

Większość produktów spożywczych jest wystawiana do sprzedaży w meblu chłodniczym, stanowiącym ostatni, przed zabraniem przez konsumenta, dający się kontrolować przez specjalistów etap łańcucha zimna. Końcowym ogniwem łańcucha zimna jest chłodziarka domowa, która jest z pewnością ogniwem najmniej skutecznym, dlatego tym bardziej ważne jest, aby wystawiona do sprzedaży żywność spełniała wszystkie normy jakości. Zasadniczymi kwestiami, jakie należy rozstrzygnąć przy planowaniu wyposażenia chłodniczego sklepu są:

● jakie wyposażenie chłodnicze będzie właściwe dla danego obiektu handlowego (biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia, z wielkością powierzchni sklepowej i lokalizacją włącznie),

● czy dany mebel chłodniczy, jako ogniwo w łańcuchu zimna, będzie w stanie zapewnić spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów, łącznie z wymaganiami efektywności energetycznej i wymagań ekologii.